Katecheza

Bierzmowanie

Bierzmowanie w Bergen
I rok przygotowania

Bierzmowanie w bErgen
w Roku katechetycznym 2021/22

Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania trwa 2 lata, a rozpoczyna młodzież z klas 8 lub starsza (nie młodsza niż z klas 8 ! ). 

Aby zapisac się na katechezy w ramach przygotowania do sakrametu bierzmowania nalezy uzupełnić Formulasz zgłoszeniowy

Formularz
Bierzmowanie w Bergen

Terminy katechez na rok szkolny 2022/23

Katechezy będą prowadzone zazwyczaj w I i II niedziele miesiąca o godz. 13.30 w audytorium szkoły św. Pawła.

 • 4 wrzesień 
 •   11 wrzesień 
 • 2 październik 
 •   9 październik 
 •   6 listopad 
 •   13 listopad 
 •   4 grudzień 
 •   11 grudzień 
 •   8 styczeń 
 •   5 luty 
 •   5 marzec 
 • 12 marzec 
 •   16 kwietnia 
 •   7 maj

Dodatkowe informacje dla pierwszego roku przygotowań

Odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży do Bierzmowania w naszej polskiej grupie jest

ks. Dawid

Czym jest bierzmowanie
Zobacz informacje
drugi rok przygotowań
Zobacz informacje