Katecheza

Bierzmowanie

Bierzmowanie w Bergen
I rok przygotowania

Bierzmowanie w bErgen
w Roku katechetycznym 2021/22

Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania trwa 2 lata, a rozpoczyna młodzież z klas 9 lub starsza (ewentualnie z klas 8 – nie młodsza). 

Aby zapisac się na katechezy w ramach przygotowania do sakrametu bierzmowania nalezy uzupełnić Formulasz zgłoszeniowy

Formularz
Bierzmowanie w Bergen

Terminy katechez na rok szkolny 2021/22

Katechezy będą prowadzone zazwyczaj w I i II niedziele miesiąca o godz. 13.30 w audytorium szkoły św. Pawła.

 • 5 września – spotkanie organizacyjne wraz z Rodzicami
 • 12 ​września
 • 3 października
 • 7 listopada
 • 14 listopada
 • 5 grudnia
 • 12 grudnia - katecheza odwołana
 • 9 stycznia - katecheza odwołana
 • 30 stycznia - zobacz także
 • 6 lutego
 • 13 lutego
 • 6 marca
 • 13 marca
 • 3 kwietnia
 • 8 maja

Dodatkowe informacje dla pierwszego roku przygotowań

Odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży do Bierzmowania w naszej polskiej grupie jest

ks. Janusz

Czym jest bierzmowanie
Zobacz informacje
drugi rok przygotowań
Zobacz informacje