Święta Sunniva

Kult św. Sunnivy i jej towarzyszy z Selja to najstarszy kult świętych w Norwegii, bo zapoczątkowany jeszcze za Olafa Tryggvassona pod koniec X wieku. Niestety niewiele o niej wiemy, a fakty historyczne zlewają się z legendą.
Sunniva była irlandzką księżniczką, piekną i mądrą. Od wczesnej młodości pragneła poświęcić życie Bogu. Kiedy odrzuciła zaloty księcia – Wikinga, ten najechał jej kraj. Wówczas Sunniva postanowiła opuścić Irlandię i udać się na obczyznę, aby  poświęcić swe życie Bogu bez narażania ojczyzny. Razem z nią zdecydowało się na wyjazd wielu, którzy odpłynęli z Irlandii na łodziach bez żagli i bez wioseł powierzając swój los Opatrzności.

Święta Sunniva

źródło: wikimedia.org

Prądy morskie poprowadziły ich na północ od brzegów Szkocji, obok Orkad do Firdafylke na Zachodni brzegu Norwergii, gdzie wrogo nastawieni mieszkańcy wygnali ich. Następnie sztorm rozdzielił łodzie – jedna wylądowała na małej wyspie Kinn, na północ od Sognefjord, ale niewiele wiadomo o ich losach. Dwie pozostałe łodzie zostały wyrzucone na wyspie Selja w Stad, gdzie była woda pitna, ryby i ptactwo, którym pielgrzymi mogli się żywić. Ich pojawienie się wywołało jednak obawy mieszkańców z lądu stałego, którzy myśleli że to wyprawa Wikingów i wobec tego postanowili ich przegnać. Sunniva i towarzyszący jej ludzie trwali na modlitwie prosząc Boga o ratunek. W momencie kiedy ludzie Haakona wdarli sie na wyspę lawina kamieni zasypała wejście do jaskini, w której ukrywała się Sunniva i jej towarzysze. Jakiś czas potem dwu meżów z Firdafylke – Tord Eigileivsson i Tord Jorunsson – płynęło do Tronheim i zatrzymało się na noc na wyspie Selja. Zauważyli oni dziwne światło nad wyspą. Wydawało się, że spływa ono z nieba i zatrzymuje się w jednym miejscu na plaży. W miejscu tym znależli oni białą czaszkę, która pieknie pachniała. Będąc poganami niewiele z tego rozumieli, ale zabrali czaszkę do króla, którym był w tym czasie Olav Tryggvasson (chrześcijanin, zginął w bitwie morskiej pod Svolder w roku 1000). Król i biskup Sigurd zrozumieli, że czaszka musi być relikwią i rozpoczęli poszukiwania. W jaskini na wyspie znaleźli wiele czaszek i szkieletów, w tym szczątki świętej (wszystkie podobnie pachniały). Olav Tryggvasson kazał w tym miejscu zbudować kaplicę i kościoł. Kości świętej i jej towarzyszy zostały złożone w trumnie w roku 996. Na wyspie działo się wiele cudów. Sunniva została ogłoszona świętą na Vestlandet, a Selja była póżniej siedzibą biskupstwa zanim zostało ono przeniesione do Bergen (Bjørgvin). Szczątki św. Sunnivy przeniesiono do kościoła Chrystusa Pana – ówczesnej katedry w Bergen (mieściła się koło Haakonshallen, dziś jest  tam monument upamiętniajacy katedrę  i pochowanych tam królów Norwegii). Uroczystość odbyła się 31 sierpnia 1170 r. W czasie pożarów miasta, w latach 1170/71 i 1198, wynoszono trumnę ze szczątkami św. Sunnivy z katedry do Sandbru (oddzielajacego wtedy miasto od siedziby królewskiej), co powstrzymało pożar i było uznane za cud. Około 1170 r. dzieje św. Sunnivy zostały spisane w j. łacińskim w dziele  „Acta sanctorum in Selio”. 

Część relikwi towarzyszy św. Sunnivy pozostało na Selja, dokąd przywędrowali benedyktni i zbudowali klasztor. Dziś leży on w ruinach – został zniszczony jeszcze przed reformacją. Natomiast archiwum klasztorne spłonęło w 1668 r., ponoć spalone z zemsty i rozpaczy przez wdowę  po pastorze, której nowy pastor nie chciał pomóc.
Św. Sunnivę czcimy 8 lipca, a także 31 sierpnia na pamiątkę przenosin jej szczątków do Bergen.

Opracowano na postawie katolsk.no.

Święty Olaf

Św. Olaf to jedna z ważniejszych postaci w historii Norwegii i Kościoła katolickiego w średniowiecznej Europie.

Święty Olaf – którego dzień („Olsok”) obchodzimy 29 lipca – był królem Norwegii w latach 1016-1028 i uchodzi za tego władcę, który „ochrzcił” Norwegię, choć chrześcijańska wiara była już w tym kraju znana i wielu mieszkańców było ochrzczonych za panowania Olafa Tryggvassona, który zginął w bitwie morskiej w roku 1000. Jednak dopiero po śmierci Olafa Haraldssona – św. Olafa chrześcijaństwo na dobre się przyjeło. Olaf Haraldsson, urodził się w roku 995, a zginął w bitwie pod Stikklestad k. Trondheim 29 lipca 1030 roku.

Święty Olaf

źródło: wikimedia.org

Święty Eystein

Erlendsson z Nidaros (Augustinus Nidrosiensis) to i arcybiskup i polityk pracujący na rzecz pokoju, umocnienia chrześcijaństwa i władzy królewskiej. Ogłoszony został świętym przez norweskich biskupów już w roku 1229, jednak jego kult pozostał cieniu św. Olafa, do czego sam się przyczynił pisząc Passio Olavii (O meczęństwie i cudach św. Olafa). Dziś jego kult się rozszerza, jego imię nosi m.in. Seminarium Duchowne w Oslo.

Eystein urodził się w znaczącym noreskim rodzie o powiązaniach z rodziną królewską w latach dwudziestych XII wieku. Nauki pobierał najpierw w Nidaros, a potem w Anglii oraz w nowootwartym klasztorze kanoników regularnych św. Augustyna – St. Victor w Paryżu. 

Swięty Eystein

źródło: wikimedia.org