Prośby 
i podziękowan​ia

Wiara przynosi owoce

Chcemy, aby wiara w miłosierdzie Pana ciągle pobudzała nasze serca i wydawała owoc wielu łask w naszej wspólnocie. Dlatego w prawej nawie naszego kościoła znajduje się ołtarz miłosierdzia, w którym widnieje kopia obrazu Jezusa Miłosiernego z Łagiewnik oraz relikwie kości św. Faustyny i krwi św. Jana Pawła II.

Prośby i podziękowania
"Księga próśb i podziękowań"

Na ołtarzu znajduje się także „Księga próśb i podziękowań”, w której zapisane są nasze postanowienia związane z nawiedzeniem obrazu, nasze podziękowania i prośby do Jezusa Miłosiernego. Zachęcamy, aby modląc się przy tym ołtarzu przez wstawiennictwo św. Faustyny i św. Jana Pawła nadal wpisywać swoje postanowienia, podziękowania i prośby. Jeśli ktoś miałby głębokie przekonanie, że w tym miejscu wyprosił szczególne łaski i cuda to prosimy, aby osobiście powiadomić o tym duszpasterzy. Wierzymy, że dzięki szczególnej obecności apostołów Bożego Miłosierdzia i naszej modlitwie możemy ciągle doświadczać jak dobry jest nasz Pan.

Prośby i podziękowania