Róże różańcowe

Kto może należeć do Róż Żywego Różańca?

Każdy. ​Róża Różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie we własnym zakresie odmawia jedną dziesiątkę Różańca. Każda osoba przez miesiąc rozważa jedną, przydzieloną jej Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób codziennie odmawiany jest cały Różaniec. Członkowie Róży korzystają zatem z łask, jakie mogliby otrzymać, sami odmawiając cały Różaniec.
Jeżeli chcesz należeć do Róży Różańcowej, to zgłoś swoją chęć poprzez specjalny formularz, do którego link znajduje się poniżej.

Jakie są zadania osoby należącej do tej wspólnoty?

Zadaniem osoby należącej do Róży Różańcowej jest odmówienie jednej dziesiątki Różańca w ciągu dnia oraz rozważenie otrzymanej Tajemnicy z życia Jezusa i Matki Bożej. To zaledwie kilka minut w ciągu dnia, a obietnice związane z pobożnym odmówieniem Różańca są niezwykłe. Więcej o tych obietnicach można przeczytać TUTAJ.

Kiedy i gdzie podawane są intencje modlitwy?

Intencje wyznaczone przez Papieża są głównym przedmiotem naszej modlitwy. Można je odszukać także TUTAJ. Oprócz intencji wyznaczonych przez Ojca świętego modlimy się również w intencjach ważnych dla Kościoła i naszej wspólnoty.
Aktualne intencje są przesyłane mailem do członków Róż Różańcowych oraz publikowane poniżej.

Róże Różańcowe w naszej parafii

W naszej parafii Róże Żywego Różańca istnieją od 2012 r. Pragniemy, aby grupa różańcowa objęła jak największą liczbę wiernych i wciąż wzrastała. ​Obecnie w naszej parafii istnieje sześć Róż Różańcowych​:

Będąc członkiem Róż Żywego Różańca możesz dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami

Odpust zupełny można zyskać w następujące dni:

O warunkuch odpustu zupełnego można więcej przeczytać TUTAJ.

Dodatkowe ogłoszenia dla grupy