Informacje dla bierzmowanych

Przypomnienie dla wszystkich uczestniczących w katechezie (I i II rok przygotowania):

5 kwietnia  (czwartek) o 19.00 egzamin pisemny z wiadomości poznawanych na katechezie (w audytorium Szkoły św. Pawła.)

22 marca (czwartek) od godz. 17.00 do 18.30 możliwość zaliczenia modlitw w biurze parafialnym.

Przypominamy również o uczestnictwie w adoracji. Po adoracji zabieramy obrazek od Siostry i wypełniamy zadanie, które tam jest. Najbliższa adoracja 24 marca od 19.00 do 20.30 w kościele św. Pawła.

 

Przypomnienie dla uczestniczących w katechezie z II roku przygotowania:

6 kwietnia  (piątek) o 17.00 spotkanie wszystkich przyjmujących sakrament bierzmowania z rodzicami  (przynajmniej jeden rodzic)