Spotkanie z dr Katarzyną Jachimowicz

W niedzielę 3 lutego w naszej wspólnocie polonijnej gościliśmy p. dr Katarzynę Jachimowicz. O godz. 13.30 p. dr Katarzyna spotkała się z młodzieżą uczestniczącą w przygotowaniu do bierzmowania, w ramach katechezy w j. polskim. W sposób bardzo interesujący przedstawiła tematykę początku życia człowieka oraz jego rozwoju, obrazując przedstawiane treści prezentacją multimedialną . Dr. Katarzyna podzieliła się z młodzieżą świadectwem stoczonej walki o prawo kierowania się klauzurą sumienia. Młodzież z wielką uwagą i ciekawością słuchała interesującego wykładu oraz osobistego świadectwa. Potwierdzeniem tego były liczne pytania, zarówno w trakcie wykładu jak i po świadectwie a przed zakończeniem spotkania.

Natomiast po Mszy św. o godz. 15.00 p. dr Katarzyna spotkała się ze wszystkimi uczestniczącymi w kirkekaffe  w krypcie naszego kościoła, która została wypełniona  po brzegi. Podczas tego spotkani p. dr. Katarzyna również podzieliła się świadectwem obrony swoich przekonań i wartości, które miała zagwarantowane przez klauzurę sumienia, podpisując umowę o pracę. Na koniec również pojawiły się pytania. Po zakończeniu spotkania bardzo wiele osób podchodziło do p. dr. Katarzyny osobiście dziękując za przejmujące ale jakże piękne świadectwo.

Przypomnijmy krótko.

lek. JachimowiczPani dr. Katarzyna Jachimowicz została przez gminę Sauherad zatrudniona jako lekarz rodzinny w 2008 r. Podpisując umowę o prace, poinformowała pracodawcę iż chce mieć prawo kierowania się klauzurą sumienia (tzn. nie będzie kierować pacjentek na aborcję ani zakładać im tzw. wkładek wczesnoporonnych). Na co otrzymała zgodę. Całkowite zniesienie klauzuli sumienia spowodowało, że w roku 2015 p. dr. Katarzyna straciła pracę. Nie zgadzając się z tą decyzją, dr. Katarzyna uznała, że zwolnienie z pracy naruszyło jej wolność sumienia i wytoczyła byłemu pracodawcy proces w tej sprawie. W pierwszej instancji przegrała, ponieważ sędziowie uznali, że powołanie się przez dr Jachimowicz na klauzulę sumienia oznaczało… dyskryminację kobiet. Sprawa trafiła do drugiej instancji i tam już lekarka wygrała. Kolejnym etapem było odwołanie się pracodawcy p. dr Jachimowicz, czyli gminy Sauherad, do Sądu Najwyższego w Oslo. Sąd Najwyższy Norwegii jednomyślnie przyznał rację dr Jachimowicz. Stwierdził, że zwolnienie p. dr Jachimowicz  z pracy było bezprawne i nakazał wypłatę odszkodowania.

Zobacz zdjęcia ze spotkania tutaj

Świadectwo p. dr. Katarzyny Jachimowicz zostało nagrane i w niedługim czasie mamy nadzieję pojawi się na naszej stronie.