INFORMACJA dotycząca Mszy św. i nabożeństw

Z dniem 12 marca b.r., Ks. Biskup Oslo, Bernt Eidsvig, kierując się wytycznymi władz państwowych,  podjął decyzję o zawieszeniu odprawiania Mszy świętych, nabożeństw i spotkań (katechezy i każde inne spotkania) we wszystkich parafiach diecezji Oslo. Ks. biskup Bernt udzielił również wszystkim wierzącym zwolnienie z obowiązku niedzielnej Mszy świętej. Kościoły pozostają otwarte dla wszystkich wiernych na osobistą modlitwę. Czytaj również

Rozporządzenie to pozostaje do odwołania przez Ks. Biskupa Bernta. Czyt. więcej 

Drodzy,

      Obecna sytuacja, nie tylko tu w Bergen czy w naszej Ojczyźnie ale też na całym świecie może napawać nas niepokojem, lękiem czy nawet strachem. Ta sytuacja nie może nas prowadzić do paniki, ale jeszcze bardziej do zwrócenia się w tych dniach do Bożego Miłosierdzia i wstawiennictwa Maryi, Jasnogórskiej Pani. To błaganie o Boże Miłosierdzie nie może się niestety dokonywać we wspólnocie ze względu na rozporządzenia, które wydają władze państwowe. Stąd też konieczność decyzji Ks. Biskupa.

        Jako Wasi Duszpasterze pragniemy Was zapewnić o modlitwie, za Każdego i Każdą z Was. Jesteśmy przez cały czas do Waszej dyspozycji, jeśli chodzi o sakrament chorych, sakrament pokuty, rozmowę czy w każdej innej sprawie.

ks. Janusz i ks. Marcin

O wszystkich zmianach będziemy informować Was na bieżąco na stronie naszej polonijnej wspólnoty. Informacje są również podawane na stronie parafii w j. norweskim www.bergen.katolsk.no oraz stronie naszej diecezji katolsk.no

Informacja Ks. Proboszcza Dom Aloisa zob. tutaj